نسل اندر نسل در جستجوی هویت!

نسل اندر نسل در جستجوی هویت!

با این حال افراد زیادی نیز سال‌هاست که در پی دریافت شناسنامه‌اند و اقدامات مورد نیاز را هم انجام داده‌اند اما روند کارهای اداری، بوروکراسی و استعلامات زمان‌بر و رفت‌وآمدهای پرهزینه تشکیل و پیشرفت پرونده را عقب انداخته‌ و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است. روستاییان باید تا بخش یا مرکز استان برای آزمایش دی‌ان بروند. بیشتر این افراد توانایی مالی و هزینه سفر ندارند و هرچند برخی خیران هزینه‌های رفت‌وآمد عده‌ای را می‌پردازند، هنوز بسیاری افراد باقی مانده‌اند. قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد. برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.
کودکان هم روزگار سختی را می‌گذرانند؛ درک آنها در دوران همه‌گیری

کودکان هم روزگار سختی را می‌گذرانند؛ درک آنها در دوران همه‌گیری

نشان دادن انعطاف در بعضی قوانین و اجازه دادن به آنها برای احساس کنترل در شرایطی که آسیب جدی برایشان ایجاد نمیکند، یکنواختی و فشار محدودیت های موجود را برای آنها کم میکند. به طور مثال شاید بتوان به خواسته‌ی آنها برای ساختن قلعه ای با بالش ها در زمان خواب، یا خوردن پنکیک برای شام، یا باقی ماندن در پیژامه‌ی موردعلاقه اش برای تمام روز، اگرچه برخلاف میل والدین، آری گفت