علت عدم وجود دوز دوم واکسن، خلف وعده چین در تحویل ۸میلیون دوز واکسن به ایران است/ مسئولین وزارت بهداشت باید با صداقت به مردم می‌گفتند که برادران چینی بدقولی کرده‌اند!/ بهتر است که دوز دوم واکسن سینوفارم چین تا قبل از ۳۵ روز به افراد تزریق شود/ مسلما با این وضعیت، روند واکسیناسیون عمومی در ایران در زمانی که دوستان اعلام می‌کنند به پایان نمی‌رسد
کرمان‌پور، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با امتداد خبر داد؛

علت عدم وجود دوز دوم واکسن، خلف وعده چین در تحویل ۸میلیون دوز واکسن به ایران است/ مسئولین وزارت بهداشت باید با صداقت به مردم می‌گفتند که برادران چینی بدقولی کرده‌اند!/ بهتر است که دوز دوم واکسن سینوفارم چین تا قبل از ۳۵ روز به افراد تزریق شود/ مسلما با این وضعیت، روند واکسیناسیون عمومی در ایران در زمانی که دوستان اعلام می‌کنند به پایان نمی‌رسد

با این وضعیت، روند واکسیناسیون عمومی در ایران در زمانی که دوستان اعلام می‌کنند به پایان نخواهد رسید. زمان پرت واکسیناسیون در کشورهایی مثل ما که از قبل خرید نکرده و برای واردات واکسن دیر اقدام کردیم، بسیار بسیار بالا خواهد بود.

تا هفته نخست فروردین بالغ بر ۱۶۰هزار دوز واکسن تزریق شده/ اقدام برای خرید و تهیه واکسن در ایران دیر صورت گرفته و از برنامه واکسیناسیون عقب هستیم/۳۰ درصد از یک و نیم میلیون نفر کادر درمان در کشور واکسینه شده‌اند/ موج چهارم تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد
کرمان‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با امتداد:

تا هفته نخست فروردین بالغ بر ۱۶۰هزار دوز واکسن تزریق شده/ اقدام برای خرید و تهیه واکسن در ایران دیر صورت گرفته و از برنامه واکسیناسیون عقب هستیم/۳۰ درصد از یک و نیم میلیون نفر کادر درمان در کشور واکسینه شده‌اند/ موج چهارم تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد

تکیه بر توان و میزان واکسن داخلی، معطوف به زمانی است که هر یک از واکسن‌های داخلی به تولید انبوه برسد. در حالی که یکی پس از دیگری، قول‌های داده شده برای این مسئله به تعویق افتاده و همچنان، خبری از تولید واکسن در زمان اعلام شده نیست.