روز بعد از انتخابات ۹۶ بر اساس نامه محرمانه حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اخراج شدم/ دانشگاه آزاد به راحتی از اجرای رای دادگاه برای پذیرش تحصیلی من، سر باز زد/ وقتی اراده‌ای را فراتر از قانون و رای دادگستری بر عدم تحصیلم دیدم، دیگر به دانشگاه باز نمی‌گردم
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛

روز بعد از انتخابات ۹۶ بر اساس نامه محرمانه حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اخراج شدم/ دانشگاه آزاد به راحتی از اجرای رای دادگاه برای پذیرش تحصیلی من، سر باز زد/ وقتی اراده‌ای را فراتر از قانون و رای دادگستری بر عدم تحصیلم دیدم، دیگر به دانشگاه باز نمی‌گردم

روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از طریق دانشگاه با بنده تماس گرفته و اعلام کردند که از دانشگاه اخراج شدید و دسترسی به این سامانه نخواهید داشت.

در تدارک تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی در فرصت ۲۰ روزه هستیم/ برخی از مستندات وزارت کشور را تا روز دادگاه ندیده بودیم!/ دستگاه قضائی، فیلم کامل جلسه دادگاه را بدون سانسور منتشر کند
کیخسروی، وکیل جمعیت امام علی در گفتگو با امتداد خبر داد:

در تدارک تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی در فرصت ۲۰ روزه هستیم/ برخی از مستندات وزارت کشور را تا روز دادگاه ندیده بودیم!/ دستگاه قضائی، فیلم کامل جلسه دادگاه را بدون سانسور منتشر کند

من در این جلسه، رفتارهای ظاهرسازانه‌ای دیدم که ارتباطی با موضوع جلسه نداشت. به عنوان نمونه، هنگام فیلمبرداری جلسه توسط روابط عمومی دستگاه قضائی، فیلمبردار در محلی در جلوی عکس سردار قاسم سلیمانی مستقر شده بود که قاضی، عکس را برداشته و روی میز دادگاه قرار داد و گویا جملاتی گفته که انگار او مدافع و موکل ما مخالف شهید بوده است. امری که با بی‌طرفی قاضی در تعارض قرار دارد