بررسی عوامل «مهاجرت نخبگان» توسط دو تحلیلگر مسائل اجتماعی/ عباس عبدی: اتفاقات داخل کشور منجر به افزایش هزینه برای ماندن نخبگان می شود | شجاعی زند: علت‌العلل مهاجرت از ایران «غرب» است

بررسی عوامل «مهاجرت نخبگان» توسط دو تحلیلگر مسائل اجتماعی/ عباس عبدی: اتفاقات داخل کشور منجر به افزایش هزینه برای ماندن نخبگان می شود | شجاعی زند: علت‌العلل مهاجرت از ایران «غرب» است

مهاجرت نخبگان»؛ این تیتری است که در سال های اخیر در لابلای اخبار رسانه ها فراوان شنیده می شود و هر بار با آمار و اعدادی تأمل برانگیز  یا حتی تکان دهنده، توجه مردم و کارشناسان را بر می انگیزد. اما با سخنان اخیر رهبری این موضوع مجددا محل بحث و گفت و گو قرار گرفت.

مهجوریت نخبگان، خانمان سوزتر از مهاجرت نخبگان/ مراقب باشیم مسخره دیگران نشویم
ابوالفضل فاتح

مهجوریت نخبگان، خانمان سوزتر از مهاجرت نخبگان/ مراقب باشیم مسخره دیگران نشویم

واقعیت فعلی صرفا مهاجرت چند صد هزار آدم خسته یا افسرده نیست، پای آرزوی جلای وطن میلیون ها شهروند ایرانی و مهجوریت میلیونها بیشتر در میان است و رسما تجزیه و جداکردن بخشی از ملت و تنزل استعداد های انسانی و تبدل در هویت ملی در جریان است.