پرونده عیسی شریفی از دود و گل اندود هم گذشته و شفافیتی در آن نمی‌بینیم/ معلوم نیست که چرا دستگاه قضائی همچنان حاضر است برای این پرونده هزینه بدهد؟/ پرونده‌های شهرداری در دوره قبل، می‌تواند یکی از ملاک‌های جدی برای محک بی‌طرفی و شفافیت قوه قضائیه در برخورد با فساد باشد/ مجلس کنونی به گونه‌ای رفتار کرده که گویی، نمایندگان شوراها به جای نمایندگی مردم، باید منتخب نمایندگان در مجلس باشند
موکلم پس از خونریزی شدید از دهان و بینی در قرنطینه زندان تهران بزرگ فوت شده است/ او به بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان مبتلا بود/ نه با عدم تحمل کیفر به دلیل بیماری موافقت شد و نه با آزادی نیک‌نفس با پابند/ منتظر نظریه رسمی پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دقیق فوت هستیم
شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک‌نفس درگفتگو با امتداد خبر داد:

موکلم پس از خونریزی شدید از دهان و بینی در قرنطینه زندان تهران بزرگ فوت شده است/ او به بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان مبتلا بود/ نه با عدم تحمل کیفر به دلیل بیماری موافقت شد و نه با آزادی نیک‌نفس با پابند/ منتظر نظریه رسمی پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دقیق فوت هستیم

موکل من با گروهی به نام بابک خرمدین در شعبه ۱۵ محاکمه شده بود که به همراه ده نفر دیگر از متهمان، مجموعا به ۱۰۳ سال حبس محکوم شدند.

خرمشاهی، وکیل برجسته دادگستری در گفتگو با امتداد مطرح کرد: صدور بخشنامه قوه قضائیه برای مدیریت نظارت بر وکلا، بخشی از فرایند تضعیف کانون‌های وکلاست/ بخشنامه اخیر از هر حیث با قانون مغایرت داشته و حتی با ماده ۱۲ سند امنیت قضائی در تضاد قرار دارد/ در سالیان اخیر به طرق مختلف شاهد تحدید استقلال کانون‌های وکلا هستیم

خرمشاهی، وکیل برجسته دادگستری در گفتگو با امتداد مطرح کرد: صدور بخشنامه قوه قضائیه برای مدیریت نظارت بر وکلا، بخشی از فرایند تضعیف کانون‌های وکلاست/ بخشنامه اخیر از هر حیث با قانون مغایرت داشته و حتی با ماده ۱۲ سند امنیت قضائی در تضاد قرار دارد/ در سالیان اخیر به طرق مختلف شاهد تحدید استقلال کانون‌های وکلا هستیم

صدور بخشنامه معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا در روزهای گذشته، انتقادات زیادی را از سوی حقوقدانان و وکلا در پی داشته و صاحبنظران، چنین اقدامی را، گام دیگری برای تضعیف استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ارزیابی کرده‌اند.

آنچه اکبر طبری فاش کرد

آنچه اکبر طبری فاش کرد

امتداد – داوود حشمتی: خلاصه نامه اکبر طبری پور از زندان به روزنامه شرق را میشود در چند جمله بیان کرد. به نظر میرسد اتفاقا نکات مهم آن زیرسایه درگیری های پیرامون دستگیری وی در خانه آیت الله آملی لاریجانی از دیده‌ها دور مانده است. اتفاقا نکات مهم این نامه ادعاهایی است که در مورد