از قانونی که ۲۰ سال پیش به بهای خون آرین گلشنی تصویب شد تا مرگ ساناز ۱۷ ماهه ، همچنان به اصلاح قانون در حوزه کودک آزاری نیاز داریم /  نگاهی به تاریخچه قوانین مربوط به کودک آزاری و قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که پس از ۱۱ سال تصویب شد
آرین، رومینا، ساناز؛ و زخمی که هنوز خون ریزی می کند!

از قانونی که ۲۰ سال پیش به بهای خون آرین گلشنی تصویب شد تا مرگ ساناز ۱۷ ماهه ، همچنان به اصلاح قانون در حوزه کودک آزاری نیاز داریم /  نگاهی به تاریخچه قوانین مربوط به کودک آزاری و قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که پس از ۱۱ سال تصویب شد

خون‌بهای ساناز اکنون نه لزوما تلاش برای برپا شدن یک چوبه دار، بلکه می تواند بازنگری در قانونی باشد که دیگر هیچ ولی دمی، در هیچ جای ایران از شمال تا جنوبش با استناد به این که مجازات سنگینی در انتظارش نیست، روان و جان کودکی را آزرده نسازد.
در شرایط اضطرار و بحران، اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر در معرض خطر قرار می گیرد/ غربالگری شهروندان با کرونا یا برای کرونا؟!
در گفت و گو با «مصطفی دانشجو» حقوقدان ، مساله کنترل گری دولت ها در شرایط اضطرار همچون شیوع کرونا بررسی شد

در شرایط اضطرار و بحران، اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر در معرض خطر قرار می گیرد/ غربالگری شهروندان با کرونا یا برای کرونا؟!

شاید یکی از بهترین نمونه های قوانین منطقه ای در خصوص اضطرار را بتوان در قانون کشور ترکیه یافت. ترکیه به دلیل مواجه با تهدیدهای و بلاهای طبیعی که در این کشور چندین بار حادثه آفریده، قانون وضعیت اضطرار را تدوین کرده و ملاک عمل قرار می دهد.