روز بعد از انتخابات ۹۶ بر اساس نامه محرمانه حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اخراج شدم/ دانشگاه آزاد به راحتی از اجرای رای دادگاه برای پذیرش تحصیلی من، سر باز زد/ وقتی اراده‌ای را فراتر از قانون و رای دادگستری بر عدم تحصیلم دیدم، دیگر به دانشگاه باز نمی‌گردم
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛

روز بعد از انتخابات ۹۶ بر اساس نامه محرمانه حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اخراج شدم/ دانشگاه آزاد به راحتی از اجرای رای دادگاه برای پذیرش تحصیلی من، سر باز زد/ وقتی اراده‌ای را فراتر از قانون و رای دادگستری بر عدم تحصیلم دیدم، دیگر به دانشگاه باز نمی‌گردم

روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از طریق دانشگاه با بنده تماس گرفته و اعلام کردند که از دانشگاه اخراج شدید و دسترسی به این سامانه نخواهید داشت.