شورای نگهبان ضربه هولناکی به اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور زد/ بر تصمیم نهاد اجماع ساز مبنی بر عدم معرفی نامزد انتخاباتی از طرف این جبهه، صحه مى گذاریم
واکنش مجمع روحانیون مبارز به ردصلاحیت ها:

شورای نگهبان ضربه هولناکی به اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور زد/ بر تصمیم نهاد اجماع ساز مبنی بر عدم معرفی نامزد انتخاباتی از طرف این جبهه، صحه مى گذاریم

گروهی خلافت اسلامی را در سر می پرورانند؛ همه دلسوزان نظام باید به هوش باشند و جلو چنین فتنه ای را بگیرند