اصلاح طلبان، اصولگرایان و طالبان در دو پرده
محسن امین زاده

اصلاح طلبان، اصولگرایان و طالبان در دو پرده

برخی تصور می کنند که در دولت جدید، شاید وزیر خارجه دارای پیشینه مدیریت در سپاه قدس و در وزارت خارجه ،‌ اقدام به بازگرداندن سیاست خارجی از سپاه قدس به حوزه دیپلماسی بکند و این امور را از ماجراجویی برهاند و به دست مدیران و متخصصان و  خردمندان توانمند و شجاع حوزه سیاست خارجی دز وزارت خارجه بسپارد.  اما هنوز نشانه ها خلاف این را نشان می دهد.

سعید شریعتی: برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه در صحنه جامعه باقی می مانیم

سعید شریعتی: برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه در صحنه جامعه باقی می مانیم

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: دولتی که زمام امور را به دست ‌می‌گیرد براساس خط مشی سیاسی تعریف شده برای خود وعده‌هایی را می‌دهد و فصل ممیزی را نسبت به جناح‌های رقیب برای خود تعیین می‌کند. در این رابطه اما اشتراکاتی بین اصلاح‌طلبان و دولت فعلی وجود دارد.

آذر منصوری: تلاش اصلاح طلبان باید بر به رسمیت شدن حق انتخاب آزاد شهروندان متمرکز باشد

آذر منصوری: تلاش اصلاح طلبان باید بر به رسمیت شدن حق انتخاب آزاد شهروندان متمرکز باشد

قائم دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی گفت: اینکه اصولگرایان به گونه ای عمل می کنند که مردم مجددا با اصلاح طلبان در انتخابات حداقلی سلام خواهند کرد، خوش بینی کاذب است که هیچ دستاوردی جز بی عملی و سرمایه سوزی بیشتر برای اصلاح طلبان به دنبال نخواهد داشت.

مبلغ: چاره ای جز تن دادن به اصلاحات جدی و واقعی وجود ندارد

مبلغ: چاره ای جز تن دادن به اصلاحات جدی و واقعی وجود ندارد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: این نگاه که امر سیاسی را در برابر امر اجتماعی قرار می‌دهد و یکی را بردیگری اولویت می‌بخشد یا به طور کلی فعالیت در یک حوزه را بر دیگری ترجیح می‌دهد و یا برای اصلاح‌طلبان خارج شدن از امر سیاسی و وارد شدن به امر اجتماعی را تجویز می‌کنند اصولأ نگاه درستی نیست و به نوعی آدرس اشتباه دادن است.

نگاهی تمامت‌خواهانه میل به حذف مردم کرده است/برخی اصلاح‌‌طلبانِ صندلی‌طلب معتقدند سیاست مقدمه کسب‌وکار است/دغدغه اصلی تفکر انقلابی حاکم بر کشور، قبضه کامل بوروکراسی کشور است/ صول اصلاح‌طلبی عدول‌ناپذیر است/ مسئله بعضی از اصلاح طلبان سیاست نیست این‌ها کمپین‌باز هستند/خاک سیاست ما پلیسی-پادگانی است
سعید حجاریان در گفت و گو با امتداد:

نگاهی تمامت‌خواهانه میل به حذف مردم کرده است/برخی اصلاح‌‌طلبانِ صندلی‌طلب معتقدند سیاست مقدمه کسب‌وکار است/دغدغه اصلی تفکر انقلابی حاکم بر کشور، قبضه کامل بوروکراسی کشور است/ صول اصلاح‌طلبی عدول‌ناپذیر است/ مسئله بعضی از اصلاح طلبان سیاست نیست این‌ها کمپین‌باز هستند/خاک سیاست ما پلیسی-پادگانی است

بعد از انتخابات اخیر که ثابت شد آقایان بنا دارند صندوق رأی را به‌کلی از حیز انتفاع ساقط کنند و ما را صرفاً در بازی‌های خودشان شریک کنند، باید در رابطه خودمان و صندوق رأی تجدیدنظر اساسی کنیم. به صراحت بگویم، اصلاحات کمباین نیست؛ که هر چهار سال یکبار از گاراژ بیرون بیاید، رأی جمع کند و بعد دوباره به داخل گاراژ برگردد؛ اگر اصلاحات این است، باید کاملاً تجدیدنظر کرد چرا که خودش به ضدخودش تبدیل می‌شود
منصوری: اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند با رویکردهای گذشته به انتخابات معنا بدهند

منصوری: اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند با رویکردهای گذشته به انتخابات معنا بدهند

اصلاح طلبان پس از حضور در چند انتخابات با تکیه بر همین حداقل‌های تحمیل شده توانستند بدنه اجتماعی خود را همراه سازند؛ چرا که در عمل نهادهای بر آمده از این انتخابات نه تنها نتوانستند هیچ افزوده‌ای برای جریان اصلاحات داشته باشند بلکه با عملکرد خود همان میزان اعتماد اجتماعی را هم از بین بردند. در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند با این رویکرد به انتخابات معنا و مفهوم بدهند و این بدنه را با خود همراه سازند. از طرفی در تشکیلات جمعی خود نیز به دلیل وجود دو رویکرد و نگاه مختلف به جمع بندی و تصمیمی نمی‌رسند که همه مدافع آن باشند واز آن حمایت کنند.
دلیل کاهش مشارکت، «تاکسیدرمی» سیاسی است/ آیا مسابقه ای در جهان می شناسید که در آن آرایش یک تیم، توسط مربی تیم حریف انجام شود؟/ گفت و گو رمز حیات جمهوریت است /

دلیل کاهش مشارکت، «تاکسیدرمی» سیاسی است/ آیا مسابقه ای در جهان می شناسید که در آن آرایش یک تیم، توسط مربی تیم حریف انجام شود؟/ گفت و گو رمز حیات جمهوریت است /

از این روی اگر واقعا به دنبال مشارکت ملت ایران در سرنوشت خود هستیم، باید اجازه دهیم همه ی گفتمان های ریشه دار و مورد اقبال مردم در انتخابات مشارکت داشته باشند، و الا انتخابات تک گفتمانی ولو با مشارکت بالا به شیوه آنچه در اروپای شرقی گذشته شاهد بوده ایم، ارزش افزوده چندانی ندارد و موجب گردش واقعی نخبگان و حاکمیت مردم بر سرنوشت نخواهد شد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی، گرانیگاه سیاست در ایران

اصل ۱۱۵ قانون اساسی، گرانیگاه سیاست در ایران

 قوانین فعلی انتخابات بیش از اینکه موجب شفافیت شوند رانت افزا هستند. یعنی عده ای را بدون ضابطه از محیط سیاسی خارجی می کنند و بخش دیگری را بدون دلیل مستند بر جایگاه برتر می نشانند. درواقع اصل 115 قانون اساسی گرانیگاهی است که قدرت را را شخصی و غیر شخصی می سازد و هر چه بر شفافیت این اصل افزوده گردد روابط غیر شخصی نخبگان قدرت ممکن می گردد.