مهجوریت نخبگان، خانمان سوزتر از مهاجرت نخبگان/ مراقب باشیم مسخره دیگران نشویم
ابوالفضل فاتح

مهجوریت نخبگان، خانمان سوزتر از مهاجرت نخبگان/ مراقب باشیم مسخره دیگران نشویم

واقعیت فعلی صرفا مهاجرت چند صد هزار آدم خسته یا افسرده نیست، پای آرزوی جلای وطن میلیون ها شهروند ایرانی و مهجوریت میلیونها بیشتر در میان است و رسما تجزیه و جداکردن بخشی از ملت و تنزل استعداد های انسانی و تبدل در هویت ملی در جریان است.

طالب طالبان یا رفیق مردم افغان؟
ابوالفضل فاتح

طالب طالبان یا رفیق مردم افغان؟

در ایران هیچ جریان شناخته شده، موافق مداخله نظامی در افغانستان نیست. اما در موضوع چگونگی اتخاذ مواضع سیاسی و فرهنگی و رسانه ای که ضامن منافع بلند مدت ملی ایران، مصالح شیعیان و اسلام و ملت افعانستان ومنطقه باشد، اختلاف نظرهای جدی و عمیق وجود دارد که‌ هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و بسیار هم مناسب و ضروری هر ملت رشید است.

نامه‌ ابوالفضل فاتح به نامزدهای ردصلاحیت شده‌ انتخابات ۱۴۰: «رفیق جمهور»
ابوالفضل فاتح

نامه‌ ابوالفضل فاتح به نامزدهای ردصلاحیت شده‌ انتخابات ۱۴۰: «رفیق جمهور»

هرگز گمان نمی کردیم کار انقلاب اسلامی نیز به اینجا برسد. انقلابی که آزادی و جمهوریت رکن آن بود. متاسفانه آزادی از همان سالهای دهه ی شصت به بعد مورد بی مهری جدی قرار گرفت. لذا هرگز به آزادی موعود انقلاب نرسیدیم و هر روز عقب تر و عقب تر رفتیم و باید می دانستیم جمهوریت و اسلامیت نیز اگر در بستر آزادی قرار نگیرد، پای نخواهد گرفت.