مردود شدن مجلس در آزمون شفافیت

امتداد-گروه خبر: نمایندگان مجلس یازدهم در آزمون شفافیت آراء مردود شدند دلیل مخالفت نمایندگان مجلس قبلی در خصوص این طرح استفاده سیاسی شورای نگهبان از آراء نمایندگان اصلاح طلب بود. اما نمایندگان اصولگرایی که از ردصلاحیت واهمه ای ندارند، چرا ترجیح می دهند آراء خود را مخفی کنند؟ آیا برای فریب مردم از آنها عذرخواهی

امتداد-گروه خبر: نمایندگان مجلس یازدهم در آزمون شفافیت آراء مردود شدند

دلیل مخالفت نمایندگان مجلس قبلی در خصوص این طرح استفاده سیاسی شورای نگهبان از آراء نمایندگان اصلاح طلب بود.

اما نمایندگان اصولگرایی که از ردصلاحیت واهمه ای ندارند، چرا ترجیح می دهند آراء خود را مخفی کنند؟

آیا برای فریب مردم از آنها عذرخواهی میکنند؟