شهید جاوید به روایت موسوی تبریزی

تاریخ شفاهی انقلاب۱: شهادت آیت الله قدوسی و دادستانی موسوی تبریزی شهید جاوید اثر صالحی نجف آبادی     ۲روحیات سید احمد خمینی   ۳. نقش سید احمد خمینی در مدیریت کشور ۴.همکاری سید احمد خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی تهیه شده توسط کمیته اطلاع رسانی حزب اتحاد منطقه قم  

تاریخ شفاهی انقلاب۱:

شهادت آیت الله قدوسی و دادستانی موسوی تبریزی

شهید جاوید اثر صالحی نجف آبادی

 

 

۲روحیات سید احمد خمینی

 

۳. نقش سید احمد خمینی در مدیریت کشور

۴.همکاری سید احمد خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی

تهیه شده توسط کمیته اطلاع رسانی حزب اتحاد منطقه قم