هادی خانیکی به کارزار مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پیوست

من هم کارزار«مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» را همچون هزاران شهروند دیگر ایرانی امضا کردم. این طرح و تلاش‌های مشابه آن خشت کجی هستند برای برساخت یک زندگی موهوم در عصر ارتباطات. به عنوان یک معلم و محقق ارتباطات که دغدغه‌اش توسعه همه‌جانبه ایران و بهره‌مندی از تجارب تاریخی است

من هم کارزار«مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» را همچون هزاران شهروند دیگر ایرانی امضا کردم. این طرح و تلاش‌های مشابه آن خشت کجی هستند برای برساخت یک زندگی موهوم در عصر ارتباطات.

به عنوان یک معلم و محقق ارتباطات که دغدغه‌اش توسعه همه‌جانبه ایران و بهره‌مندی از تجارب تاریخی است می‌گویم جهان و جامعه ما دستخوش تغییرات شتابناک و پردامنه است که بنیاد آن بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از جمله اینترنت نهاده شده است.

ماهیت اینترنت متکثر و فرصت‌های آن متعدد است. علاوه براینکه در سال‌های اخیر دسترسی عمومی به آن سهل و ارزان‌تر شده است، دو مزیت کلیدی آن «جهانی بودن» و «غلبه بر زمان و مکان» است، از این رو هر نگاه تهدیدانگارانه و هرتلاشی برای حذف این مزیت‌ها با شکست روبرو می‌شود.

اراده بخشی از قدرت سیاسی برای ایجاد محدودیت فراگیر برسرراه اینترنت برخلاف روح قانون اساسی و محدودکننده آزادی‌های مشروع شهروندان است. علاوه بر آن اقدامی نسنجیده است که بر نارضایتی و نگرانی و ناامیدی گروه‌های مختلف جامعه می‌افزاید. اگرچه نوآوری‌های فناورانه در دسترسی به اینترنت ممکن است ماهیت و سرعت اجرایی این طرح را تغییر دهد، باز هم نمی‌توان از خسارت‌ها و آسیب‌های اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و روانی آن غافل شد.